جزایر لانگرهانس کجاست؟؟؟

این جزایر سلول‌هایی درون لوزالمعده (پانکراس) هستند که به ترتیب هورمون‌های گلوکاگون و انسولین را از سلولهای آلفا (۲۰٪ سلولها) و سلول های بتا (۸۰٪ سلولها)ی خود ترشح می‌نمایند. این سلول‌ها در سال ۱۸۶۹ توسط کالبدشناس و آسیب شناس آلمانی پل لانگرهانس کشف شدند. جزایر لانگرهانس یک تا دو  درصد از حجم لوزالمعده ( پانکراس) را به خود اختصاص داده اند. حدود یک میلیون از این جزایر در بدن فرد بالغ وجود دارد. سلولهای جزیره‌ای به جز انسولین و گلوکاگون هورمونهای سوماتواستاتین و پلی پپتید پانکراسی را ترشح می‌ نمایند.

منبع: Wikipedia.com

/ 0 نظر / 33 بازدید